top of page

Group

Public·33 members

Hager Planungssoftware Elcom 5.1 LINK4 Elektronische catalogus - zorgt voor het uitvoeren van een bestek op een eenvoudige manier ; - helpt u bij de keuze van de Hager producten ; - bevat technische en commerciële informatie over de Hager producten. semiolog De software voor het aanmaken van markeringsstroken en identificatiebladen : - zorgt voor een heel esthetische en praktische eindtoets ; - biedt u een ruime bibliotheek met pictogrammen in kleur of zwart-wit waaraan u een persoonlijke toets kunt geven. Met de semiolog maakt u altijd een goede indruk! Website U kunt bovendien terecht op onze website waar u meteen toegang hebt tot een groot aantal diensten : - downloaden van bepaalde softwarepakketten zoals semiolog, de elektronische configurator of de EG003 (schakelklokken) ; - downloaden van de elcom- en de TX100B-update ; - downloaden van de tebis-database ; - downloaden van de catalogus of van brochures in PDF-formaat ; -... Service Contacteer onze dienst marketing / verkoop : info@hager.be 18.03
Hager Planungssoftware Elcom 5.1 LINK5 Service Technische ondersteuning Hager staat erop haar klanten een volledige service te bieden. U kunt dan ook terecht bij technisch onderlegde gesprekspartners die u kunnen adviseren en bijstaan. Deze personen hebben als taak : zo snel mogelijk een antwoord te geven op uw technische vragen ; u te helpen bij uw projecten en eventueel te zorgen voor : - een verdeelschema ; - een gedetailleerde stuklijst van het materiaal ; - prijzen ; - de geschatte montage- en bedradingstijd ; - het vooraanzicht van het materiaal in de verdeelkasten. Copyright: Yuri Arcurs - Fotolia.com Onze technici helpen u ook graag bij de installatie en het gebruik van ons software-aanbod. Contacteer onze technische dienst : quotations@hager.be ( 02/ Opleidingen De nieuwe technologieën, de cohabitatie van energienetwerken en zwakstroomnetwerken evenals de toenemende concurrentiestrijd hebben grondige verandering gebracht in het beroep van de installateur. Om aan deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden, is opleiding onmisbaar geworden. De beroepsopleidingen van Hager omvatten alle technische domeinen die te maken hebben met elektrische installaties in beroepsruimten, tertiaire gebouwen en woningen. Zo kunt u opleidingen volgen over de volgende onderwerpen : - tebis : domoticasysteem dat gebruik maakt van een communicatiebus op basis van het KNX-protocol ; - kabelgeleiding : globale oplossing voor kabelgeleiding met zowel installatiekanalen als verdeelkanalen. - elcom : software voor berekening van verdeelkasten, voor het beheer van de plaatsing van de componenten en voor het tekenen van elektrische schema s ; - elcomnet : software voor kabelberekening,...


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page